Bạch Hổ Đường

22/11/22

 

Hoạt Động Bạch Hổ Đường

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30
 • Ban đêm: từ 21h30 – 06h30 ngày tiếp theo
 • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Truyền Tống Bạch Hổ Đường xuất hiện ở các thành thị lớn.
 • Chức năng: Đưa nhân vật từ thành thì vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế

 

Hình ảnh minh họa tại một thành thị

Kiếm Thế
 • NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây – Nam – Bắc.
 • Chức năng: báo danh vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế
 • Xa phu trong Bạch Hổ Đường có chức năng đưa nhân vật trở về các thành thị.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Đối thoại với NPC Truyền Tống để vào Bạch Hổ Đường.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép tham gia Bạch Hổ Đường 1 lần
Kiếm Thế
 • Báo danh tại các NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây Nam – Bắc để vào tham gia vượt ải.

Kiếm Thế

Sau khi bắt đầu hoạt động, tầng 1, 2, 3 Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện tiểu quái, hạ gục tiểu quái sẽ được kinh nghiệm và vật phẩm.

Kiếm Thế

Sau 1 thời gian nhất định tiến hành hoạt động, sẽ có thông báo nhắc nhở người chơi xuất hiện Boss Thủ Lĩnh.
Kiếm Thế Sau khi hạ gục Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và đường đi vào tầng kế tiếp sẽ mở.

Kiếm Thế

Sau khi vượt qua được tầng 1 và 2, tất cả nhân vật sẽ gặp nhau tại tầng 3.

 

Sau khi hạ gục Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tầng 3 thì nhân vật có thể ra ngoài theo lối lối ra.

Hoặc hết thời gian vượt ải quy định, nhân vật cũng tự đồng được đưa ra ngoài.

 

Mô hình chiến đấu trong Bạch Hổ Đường

  • Sau khi vào trong Bạch Hổ Đường sẽ tự động chuyển qua mô hình chiến đấu đặc biệt:
   • Nếu nhân vật trong bang hội sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu bang hội.
   • Nếu nhân vật trong Gia tộc sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu gia tộc.

Kiếm Thế

 • Nhân sĩ đã vào Bạch Hổ Đường nhưng chưa tới thời gian diễn ra sẽ không thể PK lẫn nhau.

Ghi chú

 • Nhân sĩ trong cùng 1 Bang hội không thể đánh nhau.
 • Nhân sĩ trong cùng 1 Gia tộc không thể đánh nhau.
 • Khi PK trong Bạch Hổ Đường, nhân vật sẽ không bị tăng hay giảm điểm PK .

Khi tham gia hoạt động vượt ải Bạch Hổ Đường nhân vật sẽ nhận được nhiều phần thưởng có giá trị như: điểm kinh nghiệm, Huyền tinh, danh vọng để mua các trang bị cao cấp…

Phần thưởng

Điều kiện Phần thưởng
Khi nhân vật đăng ký thành công và đấu vượt ải 40 điểm danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss 1 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường, danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và được 01 điểm Uy danh.
Lên tầng 2
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 5 vạn Bạc Khóa
 • 5 vạn Đồng Khóa
Tiêu diệt boss tầng 2 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (trung), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và 1 điểm Uy danh.
Lên tầng 3
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 5 vạn Bạc Khóa
 • 5 vạn Đồng Khóa
Vượt qua ải 3
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 5 vạn Bạc Khóa
 • 5 vạn Đồng Khóa

Những vấn đề cần chú ý

 • Đã vào Bạch Hổ Đường, muốn ra phải thoát khỏi trò chơi hoặc bị đánh trọng thương.
 • Vào Bạch Hổ Đường có 4 hướng để người chơi tham gia: Đông, Tây, Nam, Bắc

Kiếm Thế

 • Hành trang còn dưới 5 ô trống không thể nhận thưởng khi qua ải
 •  
 • Mua trang bị Bạch Hổ Đường.

Kiếm Thế