Chiến Trường

23/11/22

Chiến Trường

Ngày: 14/01/22

Trận chiến sinh tử Tống - Kim ( Mông Cổ - Tây Hạ) luôn xuất hiện những hào kiệt số 1 trong thiên hạ. Nơi những người xuất sắc xứng đáng được vinh danh!!!

Thời điểm giao tranh: 11h00 , 21h00 và 23h00