Hướng dẫn cày Uy Danh Giang Hồ

22/11/22

 

Hướng Dẫn Cày Uy Danh Giang Hồ

Làm mới Uy Danh mỗi tuần

 • Mỗi ngày máy chủ sẽ Reset 10% Uy Danh lúc 23:59 Hàng Ngày áp dụng cho tất cả người chơi
 • Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

Tác dụng của Uy Danh

 • Để mua Tinh Hoạt Lực giảm giá

Làm sao để có Uy Danh ?

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 10%
 • Hệ thống sẽ cập nhật xếp hạng uy danh vào lúc 00h00 Hàng Ngày
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
 • Tham gia tại NPC Bách Cẩm Tiên Sinh ở Phượng Tường Phủ, Hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận 20 Uy danh giang hồ
Nhiệm Vụ Thương Nhân
 • Tham gia tại NPC Bách Cẩm Tiên Sinh ở Phượng Tường Phủ, Hoàn thành 20 nhiệm vụ nhận 20 Uy danh giang hồ
Trứng Du Long
 • Tăng 2 điểm, mỗi ngày sử dụng 5 quả
Truy nã Hải Tặc
 • Gặp Hình Bổ Đầu tiếp nhận, hoàn thành tối đa 6 lần mỗi ngày, mỗi lần sẽ nhận 1 điểm, tối đa 1 tuần30 điểm.
 • Uy Danh chỉ nhận được nếu diệt đúng quái theo cấp, ví dụ cấp 50 nhận nhiệm vụ cấp 50, cấp 60 nhận nhiệm vụ cấp 60, ...
Nhiệm vụ Nghĩa Quân - Bao Vạn Đồng
 • Tăng 2 điểm khi hoàn thành các mốc nhiệm vụ 10-50 mỗi ngày
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • Tiêu diệt BOSS trong phó bản tất cả thành viên được 2 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 40 điểm, từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Bạch Hổ Đường
 • Giết BOSS của 3 tầng sẽ nhận được 0 điểm, qua 1 tầng được 2 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm
Chiến trường Tống Kim
 • 1000 ~ 3000 điểm nhận 4 điểm
 • 3000 ~ 5000 điểm nhận 8 điểm
 • 5000 ~ 7000 điểm nhận 10 điểm
 • 7000 ~ 10000 điểm nhận 15 điểm
 • 10001 ~ 20000 điểm nhận 20 điểm
 • Không giới hạn Uy Danh mỗi tuần nhận được.
 • (*) Lưu ý: Là người chơi tham gia hết trận mới được nhận thưởng Uy Danh
Thi Đấu Môn Phái
 • Hạng 1 30 điểm nhận tại NPC Chưởng Môn Phái
 • Hạng 2-5 25 điểm nhận tại NPC Chưởng Môn Phái
 • Hạng 6-10 20 điểm nhận tại NPC Chưởng Môn Phái
 • Hạng 11 10 điểm nhận tại NPC Chưởng Môn Phái
  • Tích lũy cờ 4800 điểm nhận 8 điểm, 4000 điểm nhận 6 điểm, 3200 điểm nhận 5 điểm, trên 2400 điểm nhận 4 điểm.
  • Mỗi tuần tối đa 120 điểm.
Đoán Hoa Đăng
 • Trả lời đủ 30 câu với mỗi câu trả lời đúng nhận 1 điểm, mỗi chủ nhật hàng tuần tham gia tại NPC Lễ Quán
Tiêu Dao Cốc
 • Qua ải 2 được 3 điểm
 • Qua ải 3 được 3 điểm
 • Qua ải 4 được 3 điểm
 • Qua ải 5 được 3 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 100 điểm.
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 cao thủ cấp 55, 75, 95 tất cả thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, tiêu diệt boss từ Câu Hồn Ngọc không được uy danh.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 Lãnh Thổ thành viên đủ 800 điểm Công Trạng nhận 30 điểm
Quân Doanh
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận 6 điểm