Phúc lợi nạp thẻ và Quà Tích Nạp

23/11/22

 

Phúc Lợi Nạp Thẻ và Qùa Tích Nạp

 • Nhà mạng sử dụng để nạp thẻ: VIETTEL, MOBI, VINA, ZING(VNG) hệ thống nhà mạng có thể bảo trì bắt kỳ lúc nào (KHÔNG KHUYẾN KHÍCH HÌNH THỨC NÀY)
 • Mệnh giá chấp nhận: 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000

 • Nạp thẻ chuyển khoản ngân hàng, Momo nhận thêm 20% giá trị thẻ nạp

 • Nhận đồng thông qua Cổ Phong Hà

Tỷ Lệ Nạp Thẻ Các Mệnh Giá

 MỆNH GIÁ  NHẬN ĐỒNG NẠP THẺ NHẬN ĐỒNG CHUYỂN KHOẢN 20%
VIETTEL, MOBI, VINA  Nhận đồng Cổ Phong Hà  Nhận đồng Cổ Phong Hà
 50.000 VNĐ  50 vạn Đồng  60 vạn Đồng
 100.000 VNĐ  100 vạn Đồng  120 vạn Đồng
 200.000 VNĐ  200 vạn Đồng  240 vạn Đồng
 500.000 VNĐ  500 vạn Đồng  600 vạn Đồng
 1.000.000 VNĐ  1.000 vạn Đồng  1200 vạn Đồng

 

Thông tin tài khoản ngân hàng:

 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)

 • Số tài khoản: 994269666

 • Chủ tài khoản: DANG QUOC THANG

 • Nội dung chuyển khoản: NAP tên_tài_khoản (Ví dụ NAP ngaothienkiem69)

 

Thông tin MOMO:

 • Số tài khoản: 0982890868
 • Chủ tài khoản: ĐẶNG QUỐC THẮNG
 • Nội dung chuyển khoản: NAP tên_tài_khoản (Ví dụ NAP ngaothienkiem69)

 

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
Kiểm tra số đồng đã tích lũy NPC Cổ Phong Hà Tất cả vật phẩm nhận thưởng có tính chất khóa, hạn sử dụng vĩnh viễn
 50 vạn Đồng - 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 2
- 1 Ngọc Trúc Mai Hoa (Tháng)
- Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết
 100 vạn Đồng - 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 3
 200 vạn Đồng

- 1 Túi 24 ô
- Ngoại Trang: Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

 300 vạn Đồng

- Mở chức năng mua Tinh Hoạt Lực giảm giá 40%

 500 vạn Đồng

- 1 Túi 24 ô
- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tại trợ đồng

- Mở chức năng mua Tinh Hoạt Lực giảm giá 80%
- Nhận thêm 50 Kim nguyên bảo
- Mở tính năng Tạo Gia Tộc

 1000 vạn Đồng

- 5 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Mở tính năng Tạo Bang Hội
- 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 4
- Ngoại Trang: Bộ Long Hồn – Phụng Linh
- 1 Xích thố (Tốc độ di chuyển 80%)

 2000 vạn Đồng - 1 Túi 24 ô
- Mở chức năng mua Bổ Tu Lệnh tại Túi Tân Thủ
- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tại trợ bạc
- 10 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Mặt Nạ Tài Phú Ngất Trời: 500 Sinh lực + (500 điểm Tài Phú)

 5000 vạn Đồng

- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ vàng
- 10 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Ngoại Trang: Bộ Long Đằng – Kim Phụng

- 1 Mã Bài Phiên Vũ - Tốc độ di chuyển 100%

 7.000 vạn Đồng

- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ Bạch Kim
- Nhận thêm 500 Kim nguyên bảo
- 1 Bộ Tu Lệnh + 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- 15 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Luyện nhanh mật tịch với 1 click ở Túi Tân Thủ
- Ngoại Trang: Bộ Dục Cánh Phát

 10.000 vạn Đồng

- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 1
- Nhận thêm 1000 Kim nguyên bảo
- 1 Bộ Tu Lệnh + 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- 20 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Mở chức năng Mở Khóa Ngựa mốc nạp tại Túi Tân Thủ
- 1 Mã Bài Phiên Vũ (Yêu cầu cấp 50, Tài phú 1080 điểm, Kháng tất cả +30)

 12.000 vạn Đồng

- 20 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Bộ Tu Lệnh + 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- Nhận thêm 1000 Kim nguyên bảo
- Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ
- Ngoại Trang: Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp


 

- 1 Mã Bài Phiên Vũ (Yêu cầu cấp 50,Tài phú 2.160 điểm, Kháng tất cả +60)

 15.000 vạn Đồng

- Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ kim cương 2
- Nhận thêm 1000 Kim nguyên bảo
- 1 Bộ Tu Lệnh + 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- 25 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ
- Ngoại Trang: Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

1 [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ Quán: + 1000 Sinh lực, + Kinh nghiệm giết địch +20%, Phát huy lực tân công cơ bản +15% (2500 điểm Tài Phú)

 17.000 vạn Đồng

- Đặc quyền thay đổi hình ảnh Phi Phong, Mua Phi Phong không mất NHHT tạ NPC Tiền Trang
- Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ
- 1 Bộ Tu Lệnh + 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- 30 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Mã Bài Phiên Vũ (Yêu cầu cấp 50,Tài phú 4.320 điểm, Kháng tất cả +60)

 20.000 vạn Đồng

- 40 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Bộ Tu Lệnh + 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ
- Ngoại Trang: Bộ Liệt Thạch Thiết

 - 1 Mã Bài Ức Vân (Yêu cầu cấp 80, Tài phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +90)

 25.000 vạn Đồng

- 45 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Bộ Tu Lệnh + 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ
- 1 Mã Bài Lăng Thiên (Yêu cầu cấp 90, Tài phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +120)

 30.000 vạn Đồng

- 50 lần Chuyển cường hóa 1 trang bị
- 1 Bộ Tu Lệnh + 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
- Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ
- Ngoại Trang: Bộ Lưu Ly Mực

 - Mua Mật tịch Cao cấp không mất Tiền Du Long tại Long Ngũ Thái Gia khi đạt cấp độ 100
 - 1 Mã Bài Trục Nhật (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +160)