Sự kiện Tết Trồng Cây 2023 (09/02-23/02)

08/02/23

Tham gia tính năng, nhân sĩ sẽ có dịp cùng các bằng hữu tự tay vun trồng các loại cây. Mỗi loại hoa quả nhân sĩ có thể thu hoạch những vật phẩm hữu ích.

 

Giới thiệu

  • Kích hoạt tính năng: Sau bảo trì ngày 08/02/2023.
  • Điều kiện tham gia:
    • Tất cả nhân sĩ máy chủ Ngạo Thiên Kiếm

 

NPC Liên quan

 

Hình ảnh Ghi chú

Vị trí: Phượng Tưởng Phủ (220,220)
Chức năng:

- Bán các loại hạt giống

- Nhận phần thưởng mốc nạp Event

 

 

Vật phẩm

 

Hình ảnh Ghi chú

Bình nước

Nhận được khi tham gia các hoạt động trong game:

Tiêu Dao Cốc: 10 bình/ải
Bạch Hổ Đường: 30 bình/ải
Tống Kim: trên 2000 điểm nhận 200 bình

(Toàn bộ đều không khóa)

Hạt giống thường

Mua tại NPC "Sứ giả sự kiện" với giá 10000 (1 vạn) Bạc Thường

Click chuột phải để trồng cây

Chỉ có thể trồng tại các Thành thị và Thôn trấn

Hạt giống Hoàng Kim

Mua tại NPC "Sứ giả sự kiện" với giá 10000 (1 vạn) Đồng Thường

Click chuột phải để trồng cây

Chỉ có thể trồng tại các Thành thị và Thôn trấn

Quả chín

Nhận được sau khi thu hoạch từ cây Trưởng Thành

Giới hạn mỗi nhân vật sử dụng 700 lần

Sử dụng ngẫu nhiên nhận được:

20k Exp
20000 bạc khóa
50000 bạc khóa
2000 đồng khóa
2 tiền du long
1 Huyền Tinh 5

Đạt đủ các mốc có thể nhận thưởng:

Mốc 100: 10 Huyền tinh 6, 1000 tiền Du Long
Mốc 200: 10 Huyền Tinh 6, 1000 tiền Du Long
Mốc 500: 5 Huyền Tinh 7, 1000 tiền Du Long

 

Quả chín Hoàng Kim

Nhận được sau khi thu hoạch từ cây Hoàng Kim

Giới hạn mỗi nhân vật sử dụng 700 lần

Sử dụng ngẫu nhiên nhận được:

50k Exp
20000 bạc khóa
50000 bạc khóa
3000 đồng khóa
5 tiền du long
1 Huyền Tinh 5

Đạt đủ các mốc có thể nhận thưởng:

Mốc 100: 10 Huyền tinh 6, 1000 tiền Du Long
Mốc 200: 10 Huyền Tinh 7, 1000 tiền Du Long
Mốc 500: 5 Huyền Tinh 8, 1000 tiền Du Long

 

Trồng cây

 

Hình ảnh Ghi chú

Nhân vật đứng tại các Thành thị hoặc Thôn trấn, Bấm chuột phải vào Hạt Giống để trồng cây. Tùy mỗi loại hạt giống sẽ trồng ra cây khác nhau.

Giới hạn mỗi ngày trồng 50 lần.

Mỗi nhân vật trồng tổng 700 cây

Bấm vào cây do mình trồng, nhân sĩ sẽ nhìn thấy lựa chọn Tưới cây, mỗi lần Tưới cây sẽ tốn 10 Bình nước
Cây con sau khi tưới sẽ lớn, trở thành Cây Trưởng Thành, bấm vào cây do mình trồng có thể nhận được Quả Chín. Mỗi loại cây sẽ cho ra các loại quả khác nhau.

 

 

Tích lũy nạp Event

 

Giá trị nạp Phần thưởng
50.000 VNĐ
Huyền Tinh 5 x 5
Rương Trang bị Đồng Hành x 10
100.000 VNĐ
Huyền Tinh 6 x 5
Rương Trang bị Đồng Hành x 20
200.000 VNĐ
Huyền Tinh 6 x 6
Rương Trang bị Đồng Hành x 30
Tiền Du Long x 300
Mảnh Ấn x 30
300.000 VNĐ
Huyền Tinh 7 x 2
Rương Trang bị Đồng Hành x 30
Tiền Du Long x 500
Mảnh Ấn x 50
500.000 VNĐ
Huyền Tinh 7 x 5
Rương Trang bị Đồng Hành x 50
Tiền Du Long x 700
Mảnh Ấn x 50
Rương bảo thạch x3
Búa đục lỗ cấp 1 x1
Búa đục lỗ cấp 2 x1
Búa đục lỗ cấp 3 x1
Ngũ Hành Hồn Thạch x 5000